tRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

TIỆN ÍCH

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ DỊCH VỤ

CÁCH SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • I. GIỚI THIỆU CHUNG 
 • Chào mừng đến với website về Phòng chờ thương gia Business Lounge http://www.phongchothuonggia.com/. Đây là webiste cung cấp các dịch vụ Phòng chờ và các dịch vụ hỗ trợ khác, được thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ.
 • Trước khi sử dụng Business Lounge hoặc tạo tài khoản trên Business Lounge, xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng của Business Lounge này (sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”) và Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ Phòng chờ thương gia (sau đây gọi là “Quy chế hoạt động” hay “Quy chế hoạt động của Phòng chờ thương gia”) để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ và/hoặc các công ty liên kết và/hoặc các công ty con của CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ (sau đây được gọi riêng là “Công ty Đông Đô”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Dịch Vụ (hay “DỊCH VỤ” hay “dịch vụ”) chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Phòng chờ thương gia (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Phòng chờ thương gia và bởi phần mềm dành cho Người dùng của Phòng chờ thương gia có sẵn trên Phòng chờ thương gia, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Phòng chờ thương gia hoặc các dịch vụ liên quan đến Phòng chờ thương gia (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng này điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Phòng chờ thương gia.
 • BẰNG VIỆC NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP, HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA BUSINESS LOUNGE CỦA CHÚNG TÔI CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU, VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY.
 • NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ (HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ) HOẶC TRUY CẬP VÀO PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA BUSINESS LOUNGE. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA, THÊM HOẶC LƯỢC BỎ BẤT KỲ PHẦN NÀO, VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO VÀ THEO CÁCH THỨC MÀ  BUSINESS LOUNGE CHO LÀ HỢP LÝ. CÁC THAY ĐỔI CÓ HIỆU LỰC NGAY KHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN BUSINESS LOUNGE. KHI NGƯỜI DÙNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA BUSINESS LOUNGE, SAU KHI CÁC THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI, CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI DÙNG CHẤP NHẬN VỚI NHỮNG THAY ĐỔI ĐÓ.
 • Người dùng vui lòng kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • II. TÀI KHOẢN
 • Phạm vi áp dụng
 • Người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ, bất kể tạo hay không tạo tài khoản, của Phòng chờ thương gia Business Lounge xác nhận thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện các thỏa thuận trên Phòng chờ thương gia Business Lounge.
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:
 • Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
 • Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây cần phải có các giấy tờ chứng minh theo quy định pháp luật Việt Nam:
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật liên quan.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
 • Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
 • Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Đối với tổ chức nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
 • Trong trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ có quyền áp dụng theo pháp luật hiện hành.
 • Đăng ký và sử dụng tài khoản
 • Đăng ký tài khoản:
 • Bạn cần đăng ký tài khoản tại Phòng chờ thương gia Business Lounge để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng. Bằng việc tạo một Tài Khoản, người dùng đồng ý rằng:
 • sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi bạn tạo tài khoản của mình;
 • sẽ cập nhật tài khoản nếu có bất kỳ thông tin nào của bạn thay đổi;
 • sẽ bảo vệ mật khẩu của mình và sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai;
 • sẽ liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn nghi ngờ bất cứ ai khác đang sử dụng tài khoản của bạn.
 • Sử dụng tài khoản:
 • Thay đổi thông tin hoặc xóa tài khoản:
 • Thay đổi thông tin tài khoản: Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ thực hiện việc này.
 • Người dùng phải thông báo cho CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Người dùng không tuân thủ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Xóa tài khoản bởi CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ: CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Phòng chờ thương gia bằng việc xóa tài khoản của Người dùng nếu Người dùng thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Người dùng vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi bị nghiêm cấm, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ;
 • Người dùng vi phạm hợp đồng, các quy định của đối tác, công ty liên kết CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU, XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ trong trường hợp sử dụng dịch vụ có liên quan đến các đơn vị này;
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU, XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc lệnh của Tòa án;
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU, XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ có cơ sở để tin rằng hành vi của Người dùng đã gây ra tổn hại, tổn thất cho Nền tảng Topenland, Người dùng khác, bên thứ ba, ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rồi, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc quyền sở hữu của mình;
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thông tin Người dùng cung cấp cho Phòng chờ thương gia Business Lounge là không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Người dùng vi phạm Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Phòng chờ thương gia  Business Lounge;
 • Người dùng không có bất kỳ hoạt động nào trên Phòng chờ thương gia  Business Lounge liên tục trong 03 (ba) tháng (đối với người dùng là người đã đóng phí thì thời hạn bắt đầu tính kể từ ngày gói điểm trên thẻ phòng chờ Business Lounge hết hiệu lực và không được gia hạn);
 • Người dùng phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Người dùng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Phòng chờ thương gia Business Lounge trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người dùng khác, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • Chấm dứt bởi Người dùng: Người dùng toàn quyền ngừng truy cập, chấm dứt sử dụng Phòng chờ thương gia Business Lounge bằng cách hủy kích hoạt tài khoản Người dùng, ngừng truy cập vào Nền tảng bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ thỏa thuận nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị hủy) liên quan đến tài khoản bị yêu cầu hủy. Khi đó, theo Điều Khoản Sử Dụng, người dùng phải liên hệ với CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chưa hoàn tất. Người dùng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu hủy tài khoản của mình.
 • Người dùng chấp thuận và đồng ý rằng CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người dùng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật.
 • Quyền riêng tư:
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ coi trọng việc bảo mật thông tin của Người dùng. Để hiểu rõ và bảo vệ quyền lợi của Người dùng, Người dùng vui lòng tham khảo Chính sách bảo vệ thông tin mà CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ đưa ra để giải thích chi tiết hoạt động bảo mật, liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản sử dụng dịch vụ của Người dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục 3 - Quy chế hoạt động của Phòng chờ thương gia Business Lounge.
 • III. SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 • Bằng việc sử dụng dịch vụ và/hoặc đăng ký tài khoản, Người dùng đồng ý và tuân thủ quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ đồng ý cho Người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ không độc quyền, có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng trên Phòng chờ thương gia Business Lounge do CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ phát triển và sở hữu, cho mục đích sử dụng của Người dùng phù hợp với điều kiện và điều khoản tại Điều Khoản Sử Dụng, Quy chế hoạt động của Nền tảng và quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nếu Người dùng là khách hàng, CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ đồng ý cấp cho khách hàng quyền sử dụng dịch vụ để cung cấp thông tin, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, cho khách hàng của Phòng chờ và thực hiện các hành động thay mặt cho khách hàng của Phòng chờ. Đồng thời, CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các khách hàng sử dụng tài khoản của chính mình để thực hiện giao dịch trên Phòng chờ thương gia Business Lounge. Khách hàng sẽ giữ Phòng chờ thương gia Business Lounge  tránh khỏi và miễn trừ cho Phòng chờ thương gia Business Lounge  khỏi mọi trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến các tranh chấp giữa khách hàng và người dùng về việc thực hiện các thỏa thuận trên Phòng chờ thương gia Business Lounge .
 • Trừ trường hợp được quy định rõ ràng tại các quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng này, CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ không cung cấp cho Người dùng giấy phép để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập vào bất cứ phần nào của dịch vụ trên các Nền tảng điện tử của bên thứ ba khác hiển thị đường dẫn hoặc liên kết trên Phòng chờ thương gia Business Lounge bằng bất kỳ hình thức nào.
 • Tính Sẵn Có của Phòng chờ thương gia Business Lounge Và Dịch Vụ: Người dùng đồng ý rằng Phòng chờ thương gia Business Lounge có thể, tùy từng thời điểm, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Phòng chờ thương gia Business Lounge hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên Phòng chờ thương gia Business Lounge phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Phòng chờ thương gia Business Lounge sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại tùy từng thời điểm, Người dùng có quyền tham gia và nhận thưởng theo quy định của mỗi chương trình. Các giải thưởng sẽ được Công ty Topenland gửi cho Người dùng sau khi đã khấu trừ các loại thuế (nếu có) theo quy định pháp luật. Theo đó, Người dùng sẽ cung cấp tài khoản cho CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ theo hướng dẫn trả thưởng và chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.
 • IV. HÀNH VI NGHIÊM CẤM
 • Người dùng không được phép:
 • Đăng ký và sử dụng các tài khoản giả mạo, sử dụng thông tin sai sự thật, lừa đảo, …. tài khoản ảo bắt chước người dùng khác, người nổi tiếng, …
 • Lợi dụng Phòng chờ thương gia Business Lounge để tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dùng khác tham gia các hội nhóm phản động, những hội nhóm có mục đích xấu, không lành mạnh;
 • Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;
 • Phát tán hoặc đăng thư rác hoặc các thư không được yêu cầu khác, thư dây chuyền, hoặc các hình thức liên lạc tương tự;
 • Tải dữ liệu không hợp lệ, vi rút, phần mềm độc hại hoặc các tác nhân phần mềm khác lên Nền tảng;
 • Can thiệp hoặc xâm phạm tính toàn vẹn hệ thống hoặc bảo mật của Phòng chờ, hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp nào mà Phòng chờ thương gia Business Lounge có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Nền tảng;
 • Thực hiện các truy vấn tự động (bao gồm quét màn hình và cơ sở dữ liệu, thu thập dữ liệu, rô bốt, trình thu thập thông tin, hoặc các biện pháp phòng ngừa tương tự hoặc bất kỳ hoạt động tự động nào khác với mục đích lấy thông tin Phòng chờ) trên Phòng chờ thương gia Business Lounge;
 • Sử dụng bất kỳ hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại, thương hiệu nào của CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ như một phần của tên hiển thị hoặc địa chỉ email của Người dùng;
 • Sao chép, sửa đổi, phân phối, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập, tạo các sản phẩm phái sinh từ, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Nền tảng và các dịch vụ trên đó, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng bởi CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ;
 • Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Người dùng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Nền tảng Topenland, mặc dù có thể Nội Dung đó đã được kiểm duyệt. Người dùng hiểu rằng bằng cách sử dụng Nền tảng Topenland, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Nền tảng Topenland sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Nền tảng Topenland. Việc kiểm duyệt Nội Dung của Nền tảng Topenland chỉ nhằm giảm thiểu những Nội Dung vi phạm chứ không hoàn toàn loại bỏ được các Nội Dung này.
 • Người dùng thừa nhận rằng CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Nền tảng Topenland, bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Sử Dụng; (ii) trong trường hợp Công ty Topenland nhận được khiếu nại hợp lệ theo quy định pháp luật từ Người dùng khác; (iii) trong trường hợp CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật.
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔcó quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người dùng của Nền tảng Topenland, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người dùng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người dùng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ hoặc gửi cho CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ.
 • Người dùng không được sao chép, trích dẫn, chụp màn hình chuyển qua các website/app khác, sử dụng hình ảnh trên Nền tảng Topanland cho mục đích khác mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ  XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ.
 • Mọi tài khoản vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này và Quy chế hoạt động của Phòng chờ thương gia Business Lounge có thể cho phép CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:
 • Xóa tài khoản theo quy định tại Điểm 2.2.2 (ii) Khoản 2.2 Điều II của Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Gỡ bỏ tin đăng;
 • Giới hạn quyền sử dụng tài khoản;
 • Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan;
 • Cáo buộc hình sự;
 • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Nếu bạn phát hiện Người dùng trên Phòng chờ thương gia Business Lounge của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin tại mục XVII (Phản Hồi).
 • V. PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 • Người dùng khi tham gia sử dụng dịch vụ trên Phòng chờ thương gia Business Lounge đồng ý sẽ thanh toán phí dịch vụ theo “Bảng giá” được đăng tại Phòng chờ thương gia Business Lounge
 • QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN
 • Phòng chờ thương gia Business Lounge chỉ xác nhận đăng ký đối với Người dùng (Khách hàng) và sử dụng tài khoản của mình để thực hiện. Phòng chờ thương gia Business Lounge không chịu trách nhiệm và không giải quyết bất kỳ tranh chấp đối với các trường hợp mua hộ, thanh toán hộ giữa Khách hàng (người thực hiện đăng ký) với bất kỳ bên thứ ba nào hay bất kỳ giao dịch nào xảy ra bên ngoài Phòng chờ thương gia Business Lounge.
 • Khách tham quan vì bất kỳ lý do gì không thể trở thành Người dùng của Phòng chờ thương gia Business Lounge và nhờ bất kỳ “Người dùng khác” để thực hiện việc đăng ký Bất động sản trên Phòng chờ thương gia Business Lounge và “Người dùng khác” dùng chính thông tin cá nhân của mình mà không dùng thông tin của Khách tham quan để khai báo vào thông tin “Người có nhu cầu” theo quy trình của Phòng chờ thương gia Business Lounge. Khi đó, Phòng chờ thương gia Business Lounge mặc nhiên sẽ thừa nhận việc đăng ký này theo thông tin “Người có nhu cầu” đã được khai báo. Trong trường hợp này, Phòng chờ thương gia Business Lounge sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa Khách tham quan và “Người dùng khác” và từ chối hỗ trợ xử lý các tranh chấp đó.
 • Phòng chờ thương gia Business Lounge có quyền hủy đơn hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:
 • Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Bất động sản (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, đặc tính, loại Bất động sản, các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Bất động sản) trong quá trình thực hiện đăng ký.
 • Người dùng không đáp ứng điều kiện tham gia đăng ký và/hoặc cố tình cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình thực hiện đăng ký.
 • Vi phạm các quy định của Chính sách Khuyến mại.
 • Khi Người dùng không thao tác đăng ký “Xác nhận quyền tham gia đặt cọc” hoặc hết thời hạn ký kết Hợp đồng đặt cọc/Hợp đồng mua bán với Chủ Đầu Tư/Bên được Chủ Đầu Tư ủy quyền được quy định theo thông báo mà Phòng chờ thương gia  Business Lounge đã gửi.
 • Quá thời hạn theo quy định của Phòng chờ thương gia Business Lounge nhưng Người dùng thanh toán không đủ cho việc đăng ký.
 • Người dùng thực hiện đăng ký và thanh toán trên Phòng chờ thương gia Business Lounge theo Quy trình giao dịch, Quy trình thanh toán tại Mục III và IV của Quy chế hoạt động sàn giao dịch TMĐT.
 • VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phòng chờ thương gia Lounge hoặc dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Lounge không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các dịch vụ hoặc tính năng của dịch vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Phòng chờ thương gia Lounge có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Người dùng đối với một phần hoặc toàn bộ Phòng chờ hoặc dịch vụ của Phòng chờ thương gia  Lounge mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
 • Người dùng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người dùng theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Không một quy định nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Phòng chờ thương gia 
 • Người dùng đồng ý tuân thủ Quy chế hoạt động của Phòng chờ thương gia 
 • Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Phòng chờ thương gia, việc CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ chưa hoặc không áp dụng thực hiện một biện pháp xử lý đối với một vi phạm của Người dùng sẽ không được hiểu và xem là Công ty Topenland đồng ý với vi phạm đó và miễn cho Người dùng khỏi thực hiện nghĩa vụ, hoặc từ bỏ quyền thực hiện xử lý của CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ đối với vi phạm, nghĩa vụ đó và/hoặc nghĩa vụ của Người dùng tương tự tiếp theo hay làm căn cứ để tính thời hiệu xử lý. CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ được quyền bảo lưu biện pháp xử lý theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này đối với vi phạm đó tại bất kỳ thời điểm nào trừ trường hợp CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ có văn bản về việc miễn trừ trách nhiệm đối với vi phạm, nghĩa vụ đó.
 • Các điều kiện và điều khoản tại Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ thỏa thuận đối với dịch vụ riêng biệt, chính sách được dẫn chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận của các bên trong quá trình sử dụng dịch vụ này và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó (nếu có) của các bên liên quan đến các vấn đề được đề cập tại Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Hợp đồng điện tử và chữ ký điện tử: Trong quá trình sử dụng dịch vụ, có một số thỏa thuận trên Phòng chờ thương gia  yêu cầu Người dùng phải ký kết hợp đồng. Để thuận lợi, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng điện tử (là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử) và chữ ký điện tử. Người dùng đồng ý rằng khi Người dùng thể hiện sự đồng ý đối với hợp đồng điện tử theo quy trình trên Phòng chờ thương gia  Lounge, có nghĩa là Người dùng đã tạo ra chữ ký điện tử cho hợp đồng đó và chữ ký này có giá trị và hiệu lực như chữ ký bằng tay của Người dùng.
 • Khi Người dùng đăng ký để trở thành người dùng của Phòng chờ thương gia  cũng được xem là một giao dịch điện tử.
 • Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, chống lại hoặc liên quan đến  CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.
 • Người dùng đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.
 • CAM KẾT CỦA NGƯỜI DÙNG
 • Người dùng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Phòng chờ thương gia Lounge vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Phòng chờ thương gia Lounge  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 • Người dùng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Phòng chờ thương gia  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ trong Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Người dùng không được hành động gây mất uy tín của Phòng chờ thương gia  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Phòng chờ thương gia 
 • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Đối với các giao dịch: Được quy định chi tiết tại Điều 8 Mục III - Quy chế hoạt động của Phòng chờ thương gia .
 • Đối với việc khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân: Được quy định tại Điều 7 Mục VI của Quy chế hoạt động.
 • GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ
 • Được quy định chi tiết tại Mục X - Quy chế hoạt động của Phòng chờ thương gia 
 • VII. PHẢN HỒI
 • Phòng chờ thương gia  Business Lounge luôn ghi nhận những thông tin và phản hồi từ Người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ nhằm giúp Phòng chờ thương gia Business Lounge cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ để Người dùng có trải nghiệm tốt nhất tại Phòng chờ thương gia . Mọi thắc mắc từ Người dùng vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
 •             Thông tin hỗ trợ:
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ
 • Email: phongchothuonggia@gmail.com
 • Địa chỉ văn phòng: Số 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: 0924247555
 • Quy định về thông tin phản hồi:
 • Tất cả phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận;
 • Những phản hồi không rõ ràng sẽ không được chấp nhận;
 • Người dùng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ về tình trạng và kết quả xử lý phản hồi cũng như đánh giá tình hình cải thiện của chất lượng dịch vụ.
 • NHẮC LẠI: BẠN ĐÃ ĐỌC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG VIỆC NHẤN VÀO NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HOẶC ĐĂNG KÝ QUA “FACEBOOK” HOẶC “GOOGLE+” ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NHẤT ĐỊNH MÀ KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, THÌ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA TÔI VÀ CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ VÀ TÔI CŨNG ĐÃ TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY ĐỐI VỚI THỎA THUẬN PHÁP LÝ NÀY.
 • CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT CHỖ
 • Được quy định chi tiết tại Điều khoản 3.6 Mục III - Quy chế hoạt động của Phòng chờ thương gia 
 • QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU, XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Phòng chờ thương gia theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. " Business Lounge” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Phòng chờ thương gia. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • BẢO ĐẢM VÀ BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI DÙNG
 • Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Phòng chờ thương gia, công ty con, công ty liên kết, các văn phòng, giám đốc, nhân viên, đối tác, nhà thầu, đại diện, đại lý và bên cung cấp dịch vụ thứ ba của Phòng chờ thương gia  khỏi những tổn hại từ và/hoặc liên quan đến bất kỳ và/hoặc toàn bộ các khiếu nại, nguyên nhân của hành động, tổn thất, thiệt hại, nghĩa vụ, trách nhiệm, phí và nợ, chi phí (bao gồm cả phí thuê luật sư và các chi phí hợp lý) và tổng khoản tiền phải trả phát sinh từ hoặc liên quan do việc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi bảo lưu quyền, trong phạm vi và chi phí của chúng tôi để bảo toàn sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát bất kỳ vấn đề mà Người dùng đồng ý bồi thường chúng tôi, hỗ trợ và hợp tác với chúng tôi khi được yêu cầu việc bảo vệ và giải quyết đối với các vấn đề đó.
 • KHÔNG ĐẢM BẢO
 • CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ sẽ không đảm bảo các nội dung của Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn sau đây: 
 • (i) năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự của Người dùng khi tham gia sử dụng Phòng chờ thương gia ; 
 • (ii) khả năng tài chính của Người dùng; 
 • (iii) điều kiện truy cập, sử dụng Nền tảng bị lỗi; 
 • (iv) kiểm soát việc ủy quyền của khách hàng . Theo đó, Người dùng, khi sử dụng dịch vụ của Phòng chờ, cam kết và đồng ý đã đáp ứng các điều kiện cần và đủ để tham gia sử dụng Phòng chờ thương gia  theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và tự đánh giá tất cả rủi ro đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ Phòng chờ thương gia . Người dùng hiểu và đồng ý rằng, các rủi ro trên là rủi ro của riêng mình.

công ty tnhh hợp tác đầu TƯ xuất nhập khẩu đông đô

Copyright © 2022 SongHongBusinessLounge

Mã số doanh nghiệp: 0101127450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Cấp lần đầu ngày 26/03/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/04/2019

Thông tin về chủ sở hữu website

 • Mã số thuế: 0101127450
 • Ngày thành lập: 26 - 03- 2001
 • Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội
 • Số 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Chính sách thanh toán 
 • Chính sách bảo mật
 • Điều khoản sử dụng 

ĐĂNG KÝ Affliate

 • Chính sách vận chuyển 

tRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

TIỆN ÍCH

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ DỊCH VỤ

CÁCH SỬ DỤNG

LIÊN HỆ